Efektywność kinezyterapii

10-04-22 | Dodany przez @nasze-dzieci.net
Kinezyterapia

Jak wygląda zabieg kinezyterapeutyczny?

Zabieg kinezyterapii może przybierać różne formy, w zależności od celów i możliwości klienta. Typowa sesja kinezyterapii trwa od 30 do 60 minut i koncentruje się na ćwiczeniach poprawiających elastyczność, siłę, równowagę i mobilność.

Niektóre ćwiczenia kinezyterapeutyczne mogą mieć również komponent terapeutyczny, taki jak medytacja czy mindfulness. Sesje mogą również obejmować terapię manualną, np. osteopatię lub chiropraktykę. Oprócz ćwiczeń, kinezyterapia może obejmować inne terapie w planach leczenia. Mogą one obejmować poradnictwo żywieniowe, doradztwo, psychoterapię lub inne strategie modyfikacji stylu życia.

Kinezyterapeuci mogą również współpracować z pacjentami w celu opracowania programu ćwiczeń domowych. Może on obejmować ćwiczenia poprawiające elastyczność, siłę, równowagę i mobilność, a także ćwiczenia wytrzymałościowe i wzmacniające rdzeń.

Rodzaje kinezyterapii

Kinezyterapia to połączenie ruchu i treningu funkcjonalnego z ćwiczeniami równowagi i siły. Amerykańskie Stowarzyszenie Fizykoterapii (APTA) definiuje trening funkcjonalny jako "wykonywanie czynności w życiu codziennym, sporcie, pracy i w czasie wolnym w sposób, który sprzyja zdrowiu i zapobiega urazom".

Trening równowagi: Trening równowagi może być wykonywany przy użyciu deski chybotliwej, stania na jednej nodze lub przy użyciu taśmy Theraband Slam w celu poprawy propriocepcji.

Propriocepcja to zdolność organizmu do utrzymania równowagi i pozycji stawów bez pomocy wzrokowej. Kinezyterapeuci specjalizujący się w zaburzeniach neurologicznych mogą również wykorzystywać iluzje wzrokowe (w formie dysorfii obuocznej i oczopląsu optokinetycznego), aby ponownie nauczyć mózg zdolności interpretowania informacji sensorycznych. Ćwiczenia mogą być także stosowane w leczeniu zaburzeń przedsionkowych, takich jak choroba Meniere'a, poprzez trening funkcji ucha wewnętrznego.

kinezyterapia zabieg

Przeciwwskazania do kinezyterapii

Nie ma jednego przeciwwskazania do kinezyterapii. Istnieją jednak pewne schorzenia i urazy, które mogą wymagać specjalnych protokołów leczenia. Należą do nich, ale nie tylko, następujące przypadki:

  • Ciąża: Kinezyterapia jest bezpieczna dla kobiet w ciąży pod warunkiem, że jest wykonywana z zachowaniem odpowiedniej formy i techniki. W pierwszym trymestrze ciąży należy unikać kinezyterapii, ponieważ może ona zwiększyć ryzyko poronienia.
  • Choroby serca: Osoby cierpiące na choroby układu krążenia powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem jakiegokolwiek programu ćwiczeń.
  • Choroby neurologiczne: Jeśli osoba cierpi na schorzenia neurologiczne, kinezyterapia może być przeciwwskazana, ponieważ może pogorszyć jej stan.
  • Urazy ortopedyczne: Jeśli osoba ma uraz ortopedyczny, kinezyterapia może być stosowana w celu ułatwienia powrotu do zdrowia. Może być jednak konieczna modyfikacja leczenia, aby nie narażać się na ryzyko ponownego urazu.

Wskazania do kinezyterapii

Kinezyterapia jest korzystna dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie sprawności fizycznej, które chcą poprawić swoje zdrowie i kondycję. Kinezyterapia jest odpowiednia dla osób, które chcą poprawić swoją ogólną sprawność i siłę. Jest to również idealne rozwiązanie dla osób, które chcą poprawić swoją elastyczność lub zwiększyć zakres ruchu.

Kinezyterapia jest także odpowiednia dla osób, które chcą poprawić swoją równowagę lub zmniejszyć ryzyko upadku. Może być korzystna dla osób cierpiących na choroby układu krążenia, cukrzycę lub osteoporozę. Może być również korzystna dla osób z zaburzeniami neurologicznymi, takimi jak choroba Parkinsona, lub zaburzeniami mięśniowo-szkieletowymi, takimi jak fibromialgia lub bóle stawów.

Kinezyterapia może być również stosowana jako formalne leczenie konkretnych problemów zdrowotnych, takich jak osłabienie mięśni czy osteoporoza.