NASZE DZIECI

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych "Ożarowska"  

   

  MENU :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Strona główna

 Aktualności

 BOSK

 WandaFonds

 Mózgowe porażenie dziecięce

 Prawo dla niepełnosprawnych

 Wolontariat

 Pedagogika

 Pomoc społeczna/Praca socjalna
 Dla dzieci
 Zainteresowania

 Księga Gości

 Najczęściej zadawane pytania

 Producenci sprzętu

 Linki

 Kontakt

 Czytelnicy piszą

 Stowarzyszenia rodziców 

 Nasi redaktorzy
 Druki do pobrania
 
 

 

 

Maj  2008

 

Działalność   holenderskiego  Stowarzyszenia  Wandafonds  i  jej polskiej  siostry Fundacji  Wanda

 

Celem naszego holenderskiego stowarzyszenia Wandafonds i jej polskiej siostry Wanda Fundacja Polska, oficjalnie nazwanym "Stowarzyszeniem Pomocy Polskim Dzieciom Niepełnosprawnym", jest niesienie pomocy w zakresie leczenia i rehabilitacji dzieci dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym na terenie Polski.

Leczenie porażenia mózgowego to  umożliwienie dziecku optymalnej koordynacji ruchu i przez to możliwości chodzenia.

Nasz projekt obejmuje wymianę  naukowych doświadczeń  i poglądów w leczeniu tego schorzenia pomiędzy  holenderskimi i polskimi ośrodkami, jak i zakup potrzebnego wyposażenia.

 

Tematyka dotyczy rożnych aspektów diagnostyki i leczenia:

  • udziału rodziców  w procesie zalecanej terapii w warunkach domowych

  • wielodyscyplinarnej współpracy zespołów zajmujących się leczeniem

  • roli różnych metod m.in.

  • wielopoziomowego leczenia toksyną  botulinową  w połączeniu  z    intensywną rehabilitacją

  • wszczepienia  pomp  baclofenowych

  • odpowiedniego zaopatrzenia ortopedycznego

Także szkolenia i edukacja polskich techników ortopedycznych  w Polsce i Holandii stanowi ważny element  naszej działalności.

Inicjatorką   i  motorem    Stowarzyszenia   Wandafonds    jest   Ewa  Kooyman-Piskorz ,   lekarz anestezjolog  pochodzenia  polskiego  od  lat  mieszkająca  w  Holandii.

Na  terenie  Holandii  Wandafonds   współpracuje  z  ośrodkami  holenderskimi:  katedrą rehabilitacji pediatrycznej VUMC („Wolny Uniwersytet”) w Amsterdamie oraz centrum rehabilitacji Trappenberg in  Huizen.

Od niedawna weszła do zarządu Wandy Fundacji, pani Ewa Jagiello, niezwykle cenna ze względu na jej wkład jako prezes Stowarzyszenia Rodziców Dzieci z Porażeniem Mózgowym.

Na terenie Polski współpracujemy z  ośrodkami  rehabilitacji na terenie Warszawy: Kliniką Rehabilitacji Pediatrycznej  Instytutu  Centrum  Zdrowia  Dziecka,   Mazowieckim  Centrum  Neuropsychiatrii   i Rehabilitacji  dla  Dzieci  i  Młodzieży  w  Zagórzu k. Warszawy  i  Centrum  Rehabilitacji  im.  Prof.  M. Weissa przy ulicy Ożarowskiej  oraz  z oddziałami  szpitali   im. Karola Marcinkowskiego  w  Poznaniu i Wojewódzkiego   nr. 2  w  Rzeszowie.

W  ośrodkach  tych  leczone    dzieci  z  dużego  regionu  Polski.  Leczenie prowadzą m.in. zespoły specjalistów  neurologii, neurochirurgii, ortopedii dziecięcej, neurologicznej rehabilitacji pediatrycznej oraz  technicy ortopedyczni.

Dzięki Wandafonds odbywają  się  w  Holandii   staże  dla  zespołów  polskich  specjalistów  (lekarzy, terapeutów  i  techników  ortopedycznych ). Wymienię  choćby te ostatnie. W styczniu 2007 r. odbył się  dwutygodniowy  staż w VUMC w Amsterdamie  i Trappenbergu w Huizen dla specjalistów  z Poznania i Rzeszowa. W listopadzie 2008 r. planujemy dalszy staż  dla specjalistów z Rzeszowa.

Staramy się zebrać środki nie tylko na wymianę wiedzy i doświadczeń  wśród  specjalistów z Polski i Holandii, ale także na zakup wyposażenia i leków potrzebnych dla polskich ośrodków.

 

Ponieważ  do  leczenia  niezbędne jest właściwe wyposażenie, nasza fundacja zakupiła dla ośrodków potrzebną aparaturę i sprzęt. Partycypujemy także częściowo w kosztach leczenia, których nie pokrywa ubezpieczenie. Od stycznia 2007 roku do chwili obecnej fundacja przeznaczyła na zakup powyższych środków  kwotę 380.969,10 złotych.

 

Pomagamy w zorganizowaniu stowarzyszenia rodziców dzieci z porażeniem mózgowym. Zakupiliśmy dla nich sprzęt komputerowy, aby rozpowszechniać wśród nich wiedzę o różnych aspektach: medycznych, socjologicznych, prawnych itp. porażenia mózgowego u dzieci. Informacje są przekazywane poprzez stronę internetową www.nasze–dzieci.net. Zakupione kamery rejestrują rehabilitację dzieci. Jest to pomoc nie tylko dla specjalistów leczących w ośrodkach, ale także instruktarz dla rodziców.

 

Kontakt w Polsce:

Wandafundacja

ul. Lechonia 5
01 – 556 Warszawa

Polska

info@wanda.pl, info@wandafonds.nl 

www.wandafonds.nl

Bank: ING Bank Śląski S.A.

Konto: 33 1050 1038 1000 0022 9591 0992

BIC (Swift): INGBPLPW

KRS: 000236878 - REGON: 060060700

NIP: 5632300578