NASZE DZIECI

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych "Ożarowska"  

   

  MENU :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Strona główna

 Aktualności

 BOSK

 WandaFonds

 Mózgowe porażenie dziecięce

 Prawo dla niepełnosprawnych

 Wolontariat

 Pedagogika

        Przedszkole Specjalne
 Pomoc społeczna/Praca socjalna
 Dla dzieci
 Zainteresowania

 Księga Gości

 Najczęściej zadawane pytania

 Linki

 Kontakt

 Czytelnicy piszą

 Stowarzyszenie rodziców 

 Nasi redaktorzy
 Druki do pobrania
 

 

Przedszkole Specjalne nr 68, działające w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci Młodzieży w Warszawie, przy ul. Ożarowskiej 75a.

 

 

 

 
 

Nasze przedszkole mieści się w Centrum Rehabilitacji im. prof. Mariana Weissa (oddział XVII w Konstancinie), przy ulicy Ożarowskiej 75A w Warszawie.

 

Szkolnictwo w służbie zdrowia zostało wprowadzone po raz pierwszy w Polsce około roku 1954, obecnie na wszystkich oddziałach pediatrycznych pracują szkoły. Uważane są za ważnego partnera terapii medycznej. Zadaniem placówki jest wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku przewlekle choremu, niepełnosprawnemu lub zagrożonemu niepełnosprawnością. Kompleksowość usług w jednym miejscu jest szczególnie ważna dla dzieci niepełnosprawnych ruchowo, które mogą mieć problem z przemieszczaniem się z ośrodka rehabilitacyjnego do przedszkola czy szkoły. Takie połączenie tworzy organizm, w którym zachowana jest równowaga pomiędzy medycyną a edukacją, gdzie specjaliści obu dyscyplin nawzajem się uzupełniają, a robią to w trosce o dobro dziecka, które zostało im powierzone.

 

W tej placówce na turnusach rehabilitacyjnych przebywają dzieci z całej Polski . Turnusy trwają w zależności od potrzeb i wskazań lekarza prowadzącego od dwóch do sześciu tygodni. W związku z tym jest ciągła rotacja dzieci.  Stworzono kilka grup, do których   lekarz  kwalifikuje  dzieci ze względu na ich  wiek oraz  jednostkę chorobową.

 

Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone są zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego. Dzieci uczestniczą w zajęciach dydaktycznych realizowanych w każdej grupie, mają również zajęcia indywidualne. W przedszkolu funkcjonuje pięć oddziałów, w tym klasa "0". Są to grupy: Pomarańczowa, Niebieska I, Niebieska II, Żółta oraz grupa Zielona.

 

Grupy Pomarańczowa i Zielona prowadzone są metodą Petö - Nauczania Kierowanego. Każda z grup liczy do 10 dzieci. Przyjmowane są tu dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym.

Grupa Zielona nazywana jest "Szkołą Matek". W zajęciach uczestniczą rodzice, otrzymują instruktaż pracy ze swoimi dziećmi. Jest to grupa dzieci młodszych od trzeciego roku życia.

Grupa Żółta to dzieci z dysfunkcjami ortopedycznymi i mikrouszkodzeniami O.U.N., z zaburzeniami emocjonalnymi, opóźnieniem psychoruchowym, które oprócz zajęć pedagogicznych mają zajęcia rehabilitacyjne.

Do grupy Niebieskiej I przyjmowane są dzieci ze schorzeniami neurologicznymi, z niepełnosprawnością sprzężoną. W tej grupie pracuje dwóch pedagogów specjalnych.

W grupie Niebieskiej II są dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, przepuklinami oponowo rdzeniowymi, z zespołami genetycznymi.

W każdej grupie pracują wykwalifikowani nauczyciele: pedagodzy specjalni oraz zatrudnieni przez służbę zdrowia rehabilitanci, pielęgniarki, salowe. Każda grupa ma swojego lekarza prowadzącego. W przedszkolu zatrudnieni są: psycholog i logopeda. Dzieci są pod stałą opieką lekarzy: ortopedy, pediatry, neurologa.

 

Więcej informacji na stronie: www.p68.przedszkola.net.pl