NASZE DZIECI

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych "Ożarowska"  

   

  MENU :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Strona główna

 Aktualności

 BOSK

 WandaFonds

 Mózgowe porażenie dziecięce 

 Prawo dla niepełnosprawnych 

 Wolontariat

 Pedagogika

 Pomoc społeczna/Praca socjalna
 Dla dzieci
 Zainteresowania

 Księga Gości

 Najczęściej zadawane pytania

 Producenci sprzętu

 Linki

 Kontakt

 Czytelnicy piszą

 Stowarzyszenie rodziców

 Nasi redaktorzy

 Druki do pobrania

 

 

 

W Poznaniu w dniach 17-19 czerwca 2007 roku odbyły się warsztaty zorganizowane przez Fundację Wandafonds i Prof. dr med. Marka  Jóźwiaka z Katedry Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej, Pracownia Biomechaniki Ruchu, Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Temat: „Leczenie toksyną otulinową kończyny górnej i dolnej u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym- kurs zaawansowany”.

Tabelka 9

Dane adresowe Prof. Jóźwiaka

Leczenie Toksyną Botulinową kończyny górnej i dolnej u dzieci z MPD – kurs zaawansowany

 Miejsce obrad: Green Hotel, ul Jeziorna 1a, 62-052 Komorniki - Poznań

Temat

wykładowca

Czas

Dzień, czas rozpoczeęcia

 

 

 

Niedziela 17.06

Powitanie i rozpoczęcie kursu

Prof.Jóźwiak

15min

14.50

Efekty lokomocyjne u chorych leczonych  BTX

Prof.Becher

30

15.00

Ocena zdolności poruszania się, ustalenie celów funkcjonalnych

Dr.Reeuwijk

30

15.30

Przerwa

 

15

 

Funkcjonalna anatomia kończyny górnej

Dr.Ławniczak

20

16.15

Fizykalne badanie, zależności z odchyleniami w chodzie

Dr.Folmer

30

16.35

Zastosowanie powierzchniowego EMG podczas chodu chorych leczonych  BTX

Prof.Becher

30

16.55

Omówienie programu ćwiczeń rehabilitacyjnych po podaniu BTX

Dr.Reeuwijk

30

17.25

Technika podawania BTX w obrębie kończyny górnej

Dr.Folmer

30

17.55

Wybór ortez kończyny dolnej w zależności od deformacji dynamicznych chodu

Prof.Becher

30

18.25

 

Temat

wykładowca

Sala

Czas

Pon. 18.06  9.00

Workshop - zdolność poruszania się

 

 

 

 

Leczenie BTX niestabilności stawu biodrowego u dzieci z MPD

Jóźwiak

Sala wykładowa im. J.Tomaszewskiej

30

8.30

Pacjent 1 i 2 i 3 (Planowanie leczenia BTX w wieku 6-13 lat). Przedstawienie historii, obecny poziom funkcjonalności,  COPM, GMFM, PEDI, Toddlers aktywności – skale ocen

Poznan team

Sala wykładowa im. J.Tomaszewskiej

60

9.00

Oceny w 3 grupach:

-          Medyczne badanie (umiejętności i fizykalne badanie)

-          PT ocena umiejętności

-          OT ocena manualnych umiejętności

-          Ortotycy: obserwacja chodu, ocena, zasady doboru

Folmer, Becher, Reeuwijk, Spaargaren,

 

Video

 

Noppe

Sala seminaryjna:

Lab chodu,

Oddział IIE,

Biblioteka naukowa.

3x 30 min. przerwa 11.00 - 30 min.

 

 

60 min.  z dzieckiem 4

10.00

Wskazania do leczenia BTX górnej kończyny

Becher

Sala wykładowa im. J.Tomaszewskiej

30

12.00

Przerwa i przygotowanie prezentacji pacjentów

 

 

60

12.30

Prezentacja osiągniętych rezultatów, propozycja leczenia pacjenta 1 i 2

Poznan team

Sala wykładowa im. J.Tomaszewskiej

60

13.30

Prezentacja osiągniętych rezultatów, propozycja leczenia 3 pacjenta

Poznan team

Sala wykładowa im. J.Tomaszewskiej

30

14.30

Rezultaty oceny manualnych umiejętności pacjentów 1,2,3

Spaargaren

Sala wykładowa im. J.Tomaszewskiej

60

15.00

Przerwa

 

 

30

15.30

Ocena oburęcznej zdolności i ADL

Spaargaren

Sala wykładowa im. J.Tomaszewskiej

30

16.00

Ortozy - górna kończyna

Noppe / Spaargaren

Sala wykładowa im. J.Tomaszewskiej

30

16.30

Wyniki z  S-EMG oceny

Becher

Sala wykładowa im. J.Tomaszewskiej

30

17.00

Ocena motorycznych umiejętności manualnych

Reeuwijk

Sala wykładowa im. J.Tomaszewskiej

30

17.30

Jeśli będzie taka możliwość popołudniu ortotycy mogą założyć łuski 3 dzieci pod kontrolą Kees Noppe

 

Temat

wykładowca

 

Czas

Wto. 19.06  9.00

Workshop – funkcjonalność ręki

 

 

 

 

Leczenie BTX w znieczuleniu ogólnym

Folmer, Becher

Sala wykładowa

 

 

Pacjent 1 i 2 i 3 . Przedstawienie historii, obecny poziom funkcjonalności

Poznan team

Sala wykładowa

60

9.00

Prezentacja osiągniętych rezultatów, propozycja leczenia pacjenta 1 i 2 i 3

 

Sala wykładowa

60

10.00

Przerwa

 

 

60

11.00

Ograniczenia w leczeniu BTX

Bonikowski

Sala wykładowa

30

12.00

Końcowe uwagi

Jóźwiak

Sala wykładowa

30

12.30

Oceny w 3 grupach:

-          PT ocena umiejętności

-          OT ocena manualnych umiejętności

-          Ortotycy: obserwacja chodu, ocena, zasady doboru

Reeuwijk, Spaargaren,

 

 

Noppe

Sale seminaryjne

3x 30 min.

przerwa o 14.00 - 30 min.

13.00

Zamknięcie

 

 

 

15.00

 Prof. Dr med M.Jóźwiak

 

Katedra Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
PRACOWNIA BIOMECHANIKI RUCHU
Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 135/147
61-545 Poznań