NASZE DZIECI

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych "Ożarowska"  

   

  MENU :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Strona główna

 Aktualności

 BOSK

 WandaFonds

 Mózgowe porażenie dziecięce 

 Prawo dla niepełnosprawnych 

 Wolontariat

 Pedagogika

 Pomoc społeczna/Praca socjalna
 Dla dzieci
 Zainteresowania

 Księga Gości

 Najczęściej zadawane pytania

 Producenci sprzętu

 Linki

 Kontakt

 Czytelnicy piszą

 Stowarzyszenie rodziców

 Nasi redaktorzy

 Druki do pobrania

 

 

 

KARTA PARKINGOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I KARTA N+

 

KARTA PARKINGOWA

Karta parkingowa dla  niepełnosprawnych przysługuje osobom, które posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności:

 • znacznym stopniu niepełnosprawności (dawna I grupa)
 • umiarkowanym (II) lub lekkim (III) stopniu niepełnosprawności, które w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności mają adnotację o obniżonej sprawności ruchowej.

Karta upoważnia :

 • do bezpłatnego parkowania na obszarze objętym niestrzeżonym, płatnym parkowaniem, ale tylko na miejscach wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych (koperty),
 • do niestosowania się do następujących znaków drogowych:

    "zakaz ruchu w obu kierunkach" (B-1),

    "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych" (B-3),

    "zakaz wjazdu autobusów" (B-3a),

    "zakaz wjazdu motocykli" (B-4),

    "zakaz wjazdu motorowerów" (B-10),

    "zakaz postoju" (B-35) - dopuszczalny czas postoju dłuższy niż 1 minuta jest wskazany na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,

    "zakaz postoju w dni nieparzyste" (B-37),

    "zakaz postoju w dni parzyste" (B-38),

    "strefa ograniczonego postoju" (B-39).

Aby otrzymać kartę parkingową należy złożyć następujące dokumenty:

 • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (oryginał do potwierdzenia),

 • dowód osobisty,

 • fotografię 3,5x4.5 cm,

 • wypełniony wniosek,

 • opłata skarbowa 25 zł.

Karta parkingowa wydawana jest na osobę, w ciągu kilku dni i obowiązuje na terenie całej Polski oraz w Europie. Wniosek na Kartę Parkingową składa się w Stołecznym Centrum Osób Niepełnosprawnych, przy ul. Gen. W. Andersa 1, 00-147 Warszawa, tel. (022) 620 66 25, wew. 108.

KARTA N+

Karta N+ upoważnia do bezpłatnego parkowania na dowolnych miejscach w systemie płatnego parkowania (nie tylko na kopertach).

Do wydania Karty N+ niezbędne jest posiadanie Karty Parkingowej.

Przy składaniu wniosku o wydanie Kart N+ należy przedstawić do wglądu:

 • dowód osobisty,
 • dowód rejestracyjny pojazdu na który będzie wystawiona Karta N+,
 • kartę parkingową,
 • dokument potwierdzający niepełnosprawność ((I, II, III grupa).

Karta N+ jest wydawana bezpłatnie, „na samochód” i na okres 3 lat. Wydają je:

 • Zarządy Dróg Miejskich w Urzędach Dzielnicy Wola, Ochota, Mokotów,

 • Ogólno miejski Punkt Obsługi Mieszkańców na stacji Metro Centrum (022) 826 0 82, w godz.12-16,

 • Zarząd Dróg Miejskich ul. Chmielna 120 pok. 1, (022) 620 10 29, wew. 204, w godz. 8-17,

 • Praga: Zespół Nieruchomości Kom., Ul. Jagiellońska 23 pok.1 tel. (022) 677 28 45,

 • Pl. Grzybowski pawilon, tel 0508 004 099,

na wniosek osób niepełnosprawnych, rodziców dzieci niepełnosprawnych lub opiekunów prawnych- będących właścicielami pojazdów samochodowych.