NASZE DZIECI

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych "Ożarowska"  

   

  MENU :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Strona główna

 Aktualności

 BOSK

 WandaFonds

 Mózgowe porażenie dziecięce

 Prawo dla niepełnosprawnych

 Wolontariat

 Pedagogika

 Pomoc społeczna/Praca socjalna
 Dla dzieci
 Zainteresowania

 Księga Gości

 Najczęściej zadawane pytania

 Producenci sprzętu

 Linki

 Kontakt

 Czytelnicy piszą

 Stowarzyszenie rodziców 

 Nasi redaktorzy
 Druki do pobrania
 
 

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Odpowiedzi na pytania udzielają redaktorzy strony

 • Mateusz Sińczuk absolwent studiów magisterskich w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na Wydziale Praca Socjalna.
  Kontakt:
  matesinczuk@wp.pl

 • Katarzyna Rocka absolwentka Niepublicznego Policealnego Studium Prawa i Administracji przy Zrzeszeniu Prawników Polskich.
  Wydziału Prawa w Wyższej Szkole   Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.
  Kontakt katarzyna.rocka@wp.pl

Jednocześnie prosimy o wnikliwe zapoznanie się z materiałami zamieszczonymi w poszczególnych działach przed napisaniem do nas.

 

Ile wynosi dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego?
Odpowiedź znajdziesz tutaj [Kliknij]

 

Ile można dorobić do renty socjalnej bez konieczności jej zawieszania?
Aktualne wysokości stawek znajdują się na stronie ZUS www.zus.pl następnie Aktualności następnie Aktualne wysokości stawek następnie Emerytury i Renty
http://www.zus.pl/default.asp?p=1&id=52  

 

Odpłatność za leczenie uzdrowiskowe w przypadku osób niepełnosprawnych - mających orzeczony stopień niepełnosprawności
Zgodnie z art. 33 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U.04.210.2135 - (Pełny tekst ustawy znajdziesz w dziale prawo dla niepełnosprawnych teksty ważniejszych ustaw)
Leczenie uzdrowiskowe przysługuje świadczeniobiorcy na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.
Skierowanie wymaga potwierdzenia przez oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, a jeżeli nie można ustalić miejsca jego zamieszkania - oddział wojewódzki Funduszu właściwy dla siedziby świadczeniodawcy, który wystawił skierowanie.
Świadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Podmiot zobowiązany do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych pokrywa do wysokości określonej w umowie oddziału wojewódzkiego Funduszu z sanatorium uzdrowiskowym różnicę kosztów wyżywienia i zakwaterowania ubezpieczonego.
Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym.

Zatem z powyższego wynika, że:

 1. Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej - do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym.

 2. Osoby z umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności ponoszą częściową odpłatność za zakwaterowanie i wyżywienie według następujących stawek dziennych (od 15 marca 2009 r.):

Standard

Zakwaterowanie

I sezon rozliczeniowy
 od  01 października
do 30 kwietnia
(w złotych)

II sezon rozliczeniowy
od 01 maja
do 30 września 
(w złotych)

I

Pokój jednoosobowy
 z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

25,00 x 21 dni = 525,00

31,50 x 21dni = 661,50

Pokój jednoosobowy
 w studio

20,00 x 21 dni = 420,00

28,50 x 21 dni = 598,50

II

Pokój jednoosobowy
bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

19,00 x 21 dni = 399,00

25,50 x 21 dni = 535,50

III

Pokój 2-osobowy
z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

15,00 x 21 dni = 315,00

21,00 x 21 dni = 441,00

Pokój 2-osobowy
w studio

13,00 x 21 dni = 273,00

19,00 x 21 dni = 399,00

IV

Pokój 2-osobowy
bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

11,00 x 21 dni = 231,00

15,00 x 21 dni = 315,00

V

Pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym

9,50 x 21 dni = 199,50

11,50 x 21 dni = 241,50

Pokój wieloosobowy
 w studio

9,00 x 21 dni = 189,00

10,50 x 21 dni = 220,50

VI

Pokój wieloosobowy
bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego

8,00 x 21 dni = 168,00

9,00 x 21 dni = 189,00

 

[Zobacz treść rozporządzenia Ministra Zdrowia]

Aby skorzystać ze zwolnienia z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym koniecznie zabierz ze sobą dokument/y potwierdzające Twoje prawo do zwolnienia z ponoszenia opłat:

 1. Orzeczenie o niepełnosprawności / Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 2. Legitymację szkolną / studencką

 3. Dokument ubezpieczenia / Legitymację emeryta / rencisty

 4. Decyzje ZUS potwierdzającą uprawnienia (dziecka) do renty rodzinnej

 5. Oświadczenie o zwolnieniu z częściowej odpłatności za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym [pobierz plik.pdf]