NASZE DZIECI

Strona prowadzona przez Stowarzyszenie na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych "Ożarowska"  

   

  MENU :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 Strona główna

 Aktualności

 BOSK

 WandaFonds

 Mózgowe porażenie dziecięce 

 Prawo dla niepełnosprawnych 

 Wolontariat

 Pedagogika

 Pomoc społeczna/Praca socjalna
 Dla dzieci
 Zainteresowania

 Księga Gości

 Najczęściej zadawane pytania

 Linki

 Kontakt

 Czytelnicy piszą

 Stowarzyszenie rodziców

 Nasi redaktorzy

 Druki do pobrania

 

 

 

 

BOSK

 

Ulotka BOSK

 

 

BOSK - Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Motorycznie i ich Rodziców.       

Informacje ogólne

BOSK  jako stowarzyszenie rodziców dzieci spastycznych zaczęło działać w Holandii w 1952 roku. Przez lata  również inne niepełnosprawności znalazły swe miejsce w tym stowarzyszeniu, a jego nazwa została zmieniona na: BOSK stowarzyszenie niepełnosprawnych motorycznie i ich rodziców. Niemniej skrót BOSK pozostał. Tym czasem BOSK jest już czymś więcej niż tylko stowarzyszeniem  rodziców, gdyż mogą do niego należeć jako członkowie niezależni młode, dorosłe osoby  z niepełnosprawnością. W minionych latach działalność   BOSK rozszerzyła się, niemniej jednak   w dalszym ciągu głównym priorytetem stowarzyszenia są osoby niepełnosprawne od urodzenia.

Cele BOSK

Jednym z głównych celów  stowarzyszenia rodziców jest wymiana doświadczeń i wiedzy między rodzicami, a personelem. Rodzice dzieci niepełnosprawnych mają jedną wspólną cechę. Tą cechą jest posiadanie dziecka, które jest inne. Często wywołuje to problemy. Z czasem to, co było kłopotliwe dla jednostki staje się bodźcem do rozmów   na forum rodziców, których jednoczy fakt posiadania dziecka z niepełnosprawnością. Jeśli zastąpić słowo: „rodzic” wyrażeniem:  „młodzi dorośli” ten cel może zostać również osiągnięty. Dla wszystkich członków   BOSK  najistotniejszym celem jest towarzyszenie w niedoli  

         Dawanie informacji uwzględniających prężne działania w danym regionie  i branie udziału w rozmowach na szczeblu politycznym  

Działalność BOSK

 • Organizowanie spotkań informacyjnych w wymiarze ogólnokrajowy i regionalnym. Różne oddziały  BOSK starają się zaoferować opiekę blisko domu. Opieka ta obejmuje także  rozmowę  indywidualną, dawanie informacji uwzględniających prężne działania w danym regionie.

 • Wymiana wiedzy i doświadczenia poprzez pismo wydawane przez  BOSK,

Jak również przez osobisty kontakt. Dba o interesy jednostki i grupy. Promuje działania samopomocowe. Organizuje tygodnie samopomocowe dla dzieci i młodzieży cierpiących na rozszczep kręgosłupa, a w okresie letnim BOSK organizuje tydzień familijny.   

Rodzaje niepełnosprawności  w BOSK

BOSK otacza szczególną troską ludzi z następującymi schorzeniami:

 • Spastyczność (szczególnie z niedowładem połowiczym)

 • Wodogłowie i Rozszczep kręgosłupa

 • Dorośli z rozszczepem kręgosłupa  

 • Dorośli spastycy

 • Zaburzenia rozwoju mowy  i wady wymowy

 • Rozszczepy (wargi, szczęki, podniebienia)

 • Niepełnosprawności sprzężone (połączenie  niepełnosprawności fizycznej i intelektualnej)

 • Tyltyl- szkoły dla uczniów z niepełnosprawnością  sprzężoną; fizyczną i umysłową.

 • Zespół Jouberta

 • Zespół Stickiera; grupy dla dzieci i dorosłych

 • Zespół Pierre Robin

 • Wrodzone lub nabyte skrócenia  kończyn dolnych

   Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami !

W tak krótkiej ulotce  nie da się opisać pełnej działalności. Z chęcią  poinformujemy państwa osobiście o tych jej aspektach, które was  najbardziej interesują. Indywidualne problemy również mogą zostać przedstawione pracownikom naszego biura. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani dokładniejszymi informacjami o nas, możecie Państwo poprosić o  „BOSK magazine”, czy też odwiedzić naszą stronę internetową:   www.bosk.nl.

    Nasz adres:

BOSK

Landelijk Bureau

Postbus 3359

3502 GJ Utrecht

Tel. 030 - 245.90.90

Fax: 030 - 231.38.72

info@bosk.nl

Look also on the Internet at: www.bosk.nl

Tekst, udostępniony przez holenderskie Stowarzyszenie BOSK, opracował i z j.angielskiego przetłumaczył Tomasz Rudnicki.